Polityka prywatności - A4 Katowice-Kraków Stalexport Autostrada Małopolska

W związku z tym, że szanujemy i przestrzegamy Państwa prywatność, poniżej przedstawiamy informacje istotne dla Państwa w kontekście sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych w wyniku korzystania z naszego Serwisu https://a4-szybko.pl/

Dokument, który Państwo czytacie jest odzwierciedleniem wymogów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”).

Informujemy, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Nie mamy wpływu na prowadzoną przez ich administratorów politykę prywatności oraz wykorzystywania plików cookies.

Zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe, zapoznali się Państwo z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików cookies.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych jest Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z siedzibą w Mysłowicach, ul. Piaskowa 20.

Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się Państwo skontaktować telefonicznie +48 32 76 27 512 lub e-mailem inspektor@autostrada-a4.com.pl

Zbieranie danych osobowych i informacji

W czasie przeglądania zawartości naszego Serwisu podanie przez Państwa danych osobowych nie jest wymagane.

Podczas korzystania ze Serwisu automatycznie zbierane są jednak takie informacje jak: adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

Korzystamy z narządzi technologicznych udostępnianych przez podmioty trzecie dla celów hostingu, serwisu strony internetowej, poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji.

Dane mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie np. dostawcom usług IT.

Dodatkowo informujemy, że na podstawie obowiązujących przepisów prawa możemy zostać zobowiązani przez upoważnione do tego organy państwowe do ujawnienia danych, w tym adresu IP Użytkownika Serwisu.

Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Uprawnienia

W dowolnym momencie macie Państwo prawo do uzyskania informacji o sposobie wykorzystywania przez nas informacji i do uzyskania dostępu do Państwa informacji, prawo do sprostowania, prawo do usunięcia lub prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych. Możecie Państwo również wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Pliki cookies

Strona korzysta z plików cookies (ciasteczek). Są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Stronę Internetową (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy innego urządzenia mobilnego). Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgodna może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu będzie mniej wydajne a Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści.

Postanowienia końcowe

Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 16 grudnia 2019 r. W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianach tych zostaniecie Państwo poinformowani komunikatem na stronie internetowej.